תוכנית במ"ה- בית מדרש הורים

 הורים שותפים לדרך

פינת חמ"ד

בע"ה

עלון החמ"ד החודשי להורים

במגוון נושאים אקטואלים חינוכיים

   גיליון מספר 10  

סיון ה'תשע"ט

יוני 2019

חמ"ד של חופש

ראש מנהל החמ"ד

אברהם ליפשיץ

הורים יקרים

להורים היקרים- משפחת החמ"ד
שלומות וברכת ה' עליכם.
היום, ערב סיום שנת הלימודים, אנו מתבוננים בשנה החולפת ומנסים לסכמה...
האם ניתן לסכם שנת לימודים? ניתן אולי לעבור על מקצועות הלימוד ולבדוק כמה "חומר" הספקנו... לאלו הישגים הגענו.... ניתן גם לחשוב על הפעילויות החינוכיות הרבות שעברו התלמידים, על הנתינה והתרומה שבית הספר היה עסוק בהן בשנה החולפת.  אולי אפשר להצביע על נקודה אחת מסוימת של חוויה רוחנית משותפת של הקהילה, שהייתה "השיא" של השנה, ואולי "שיחה אישית" פשוטה ושגרתית של מחנכת הכיתה עם הבת היא זו ששימשה כ"מקפצה" לגילוי כוחותיה וצמיחתה של בתנו.
איך ניקח את כל הכוחות, את ההישגים ואת הטוב שגמענו, ונראה בחופשה  הזדמנות נוספת  לגילוי כוחות חיים ולחיזוק האמונה?
את החופשה ניתן לחוות בשני היבטים: אפשרות אחת - חופש זהו זמן סתמי "לא מנוצל", כל אחד "עושה מה בראש שלו", זמן לבטלה ועוד ועוד.
אך יש גם אפשרות אחרת, חיובית, שכן אנחנו מבקשים להגיע לחופש הגדול.  החופש חשוב בהיותו זמן של מנוחה מלחץ המבחנים, וזמן של אתנחתא ממסגרת מחייבת.   אך מעבר לכך, זהו זמן נפלא לגילוי פנימי! דווקא כשהתלמיד אינו מצוי במסגרת ואין "כופים" עליו להתפלל, ללמוד ולקרוא... כשהוא עושה זאת מרצונו, מפנימיותו, הרי לעצמה האישיותית, לגילוי הכוחות, ולקשר הפנימי לדברים שהתלמיד בוחר לעשות - יש ערך רב. המעבר הוא מ"יראה" ל"אהבה". תקופת החופשה מעמידה הזדמנות של הנוער להעשיר את עצמו בעולם ערכי, לחשוב ולהגיע לתפילה הנובעת מהנשמה הפנימית.
הגמרא (חגיגה ט ע"ב) מגדירה מיהו "עובד ה'": "אמר ליה...להלל: מאי דכתיב: ושבתם וראיתים בין צדיק לרשע בין עבד אלוקים לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עבד אלוקים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו! אמר ליה: עבדו ולא עבדן- תרוויהו צדיקי גמורי נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד".
למדנו, שאדם יכול להיות צדיק גמור, ועדיין לא מוגדר כ"עובד ה'". עובד ה' הוא מי שלא מקיים את מצוות התורה כי מישהו כפה אותו, ויש עליו "לחץ" חיצוני: ההורים, המחנכים, ולחץ חברתי... עובד ה' הוא מי שרוצה ושמח לקיים את מצוות ה'. מי ששונה "מאה פעמים" שונה כחלק משגרה, חלק ממחויבות. ה"מאה ואחת" מבטאת את הרצון הפנימי של האדם, זה "שלו"...
בעולמנו האישי והחינוכי אנו נעים בין שתי המגמות הללו. בין חינוך למחויבות לבין חינוך לאוטונומיה והעצמת הרצון. החופשה הגדולה זה זמן מצוין לחזק את התנועה הרצונית, שיש בה חשיבות עליונה.
זה הזמן לצד הבילוי, הטיול וה"כיף"- להמשיך לעסוק בהתנדבות, בעזרה לזולת, ובחסד לנזקקים (כדאי עם כל בני הבית), החופשה מזמנת מפגש עמוק לקשר בין בני המשפחה, ומאפשרת לחזק עוד ועוד את מערכת היחסים של הורים וילדים. נכון לקיים חשיבה משותפת לפני החופשה על תכנון נכון, זמן לבילוי ואיפה, גבולות מוסכמים ועוד.
הצוות החינוכי של בית הספר, ימשיך להיות עם בנכם/ בתכם בקשר גם במהלך החופשה. ואנו מזמינים אתכם ואת בנכם לקשר הדדי. "כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו".
החופשה – זו מתנה כשמתכוננים אליה נכון, במשותף, ובשמחה גדולה

 

הורים יקרים!
בתי הספר מלאים בתכניות נפלאות ומשמעותיות בית ספריות לתלמידים בזמן הקיץ. בין היתר, מורים ייצרו קשר עם התלמידים  בתקופת החופשה. בד"כ נהוג לצטט את שלושת השותפים באדם: אביו ואמו והקב"ה, אנו בפרפראזה על ציטוט זה נאמר שארבעת השותפים בתלמיד יהיו: הקב"ה, הוריו, מוריו והוא בעצמו... ההורים המעוניינים לעמוד מקרוב על הפעילויות המוצעות לתלמידים מוזמנים להיכנס לאתר המנהל לחינוך דתי.
אתם מוזמנים לשלל תכניות "חמ"ד של חופש". התוכנית היא חלק מתפיסת עולמנו, של היותנו "בית חינוך כמשפחה".  גם כשהמשפחה יוצאת לחופשה, מצלצלים זה לזה... נפגשים, אוהבים ואפילו לומדים מעט יחד...
זה המקום להודות לצוות הפיקוח ולצוותי החינוך בבתי הספר העושים הכול למען משפחת החמ"ד המורחבת.

בתפילה לחופשה פורייה ומנוצלת היטב,

ובתקווה ל"חמ"ד של חופש"

אברהם

חיוך קטן לילד- חינוך גדול לאישיות

מדריכה ארצית ביחידה להתמודדות במצבי  לחץ וחירום

חגית ניזרי

אדווה זיידמן

סיפרה לי חברה: 'עוד רגע מגיעה לה החופשה הגדולה וכבר מרגישים את השחרור באוירה. ואני כל כך מצפה ורוצה שהבן שלי יקום כל בוקר לתפילה וציציות בכנפות יעופו בכל הליכה כאילו מבקשים להנכיח מי אני, איך והיכן אני מחונך. החלום שלי, היא ממשיכה, שבנותיי תמשכנה בפעילות עניפה בצניעות וענווה כיאה לבת אצלנו במשפחה...'
עוד היא ממשיכה לפרט לי את חלומה, 'שאהיה גאה בהם בחופשה כמו שאני גאה בהם כשנמצאים במסגרת הלמידה. אבל..' כן, אז זה הגיע, 'אני לא מצליחה להשתחרר מהמתח, מהחשש שאם לא יהיה כך - איך אפעל? כיצד אגיב? את מי לשתף ואותי מי יוכל להכיל???'

התבוננתי בפניה וחשבתי לעצמי בשקט, כאילו אותי היא מדבררת, כאילו ממני הוצאו המילים והזדהות גדולה הייתה לי על התחושה והחשש שהוצגו בפניי.

היציאה לחופשה הגדולה הינה תחנה משמעותית בגדילה ובהתפתחות. כשחושבים על זה, הרי כל השנה היא הכנה אחת גדולה להתמודדות של ילדינו עם אתגרי "החופש הגדול" של החיים. החופשה מהווה זמן שבו המסגרת של ילדינו ושלנו ההורים לכאורה משתנה. 'פתאום' ילדינו עוברים ממסגרת בית ספרית ל'מסגרת' ביתית. ואילו אנחנו ההורים נשארים באותה המסגרת הקבועה, בעבודה. ככל שעוברים הימים בחופשה, מרגישים כיצד המתח בתוכנו, בתוך ביתנו וביננו לילדינו הולך ומתגבר, נראה כאילו הכל 'מתפרק' מול עיננו ובתגובה לכך, אנחנו מחפשים לילדינו תעסוקות רבות ומגוונות, לעיתים מוציאים אלפי שקלים ובלבד שנרגיע מעט מהתחושה הקשה המאיימת להשתלט עלינו.... ואני חושבת לעצמי מה מאפשר את ההרגשה הזו המתח השורר סביב ה"חופש הגדול" בבית? הרי סוף כל סוף, ילדינו חוזרים אל הבית, אל מרחב החיים הראשוני, המקורי.
השינוי והזמן הארוך בו שוהים כולנו בחופש מהווה מקור להתמודדויות וניסיונות מכל כיוון. מעניין יהיה לשאול את ילדינו תלמידינו בעצמם -  מה קשה יותר בחופש לעומת תקופת הלימודים? תפילה, כשרות, צניעות, אינטרנט, טלוויזיה, כיבוד הורים, הקשר עם החברים.... האם בכלל יש משהו קשה יותר לילדים בחופש או שזו רק תחושה סובייקטיבית שלנו כהורים?

הטבע האנושי בנוי כך שאדם יהיה מוכן לעשות הכל על מנת לעשות מעשה גדול, מזהיר וחד פעמי. מעשה שרבות ידובר בו. הורה יהיה מוכן לעשות הכל אילו ידע מה המעשה שעליו ילדינו יגידו לנו 'אמא, אבא זה היה החופש הטוב ביותר שלנו.. אין כמו הבית שלנו לגדול ולהתחנך בו..'
לא בטוח שיש מעשה כזה. כשחושבים על כך, קשה יותר להתמיד ולהקפיד על המעשה הקטן היומיומי, הפשוט ולשמוח בו.

לעיתים המוקד שלנו, המבוגרים המשמעותיים בעולמם של ילדינו התלמידים, בהכנת התלמידים והצוות לחופש הגדול בעוסק בנושאים ש"ברומו של עולם". אך כאן ארצה להפנות את תשומת הלב שלנו דווקא לפרטים הקטנים. לעיתים לפעולות קטנות ופשוטות יכולות להיות השלכות משמעותיות ונוגעות הרבה יותר מאלף הרצאות ו\או הוצאות כספיות.   

את המשפט השנון בכותרת לקחתי בפראפרזה מהמשפט המפורסם של ניל ארמסטרונג כשנחת על הירח אמר: "צעד קטן לאדם..צעד גדול לאנושות". ואולי האופן שבו ניסחתי את המשפט מחדש בכותרת, מתאר בתמציתיות את הגישה אותה אני מבקשת להנכיח בכתיבתי זו.

אם חושבים על כך, הכוונה היא למקד את החשיבה ולהצביע על כך שגדילה משמעותית מושפעת ממעשים יומיומיים 'פשוטים' שנראים בעיני הרוב כקטנים ואולי זניחים לדוג': לקום בבוקר למרות שלא צריך להגיע לבי"ס, ללכת צנוע למרות שאף מורה לא רואה, להקפיד על כשרות כשיוצאים לבלות, ללכת לבריכה נפרדת גם כשכולם הולכים למעורבת, לעזוב את הטלוויזיה למרות שאין מבחן... לשבת שעה פחות בפייסבוק אפילו כשכולם מחוברים.

בהתאם לכך, גם עבורנו ההורים הפעולות הפשוטות והמעשים ה'קטנים' לילדינו יכולים להיות משמעותיים. לא אגזים אם אומר, שלפעולות הללו יכולות להיות השפעות קריטיות ומשיבות נפש ממש. כך לדוג'  סנדוויץ'  מושקע שהילד פוגש על השולחן כשמתעורר בבוקר (או בצהריים..), הליכה משותפת, פתק מחמם מלב אל לב, הארת פנים, ו..כן, חיוך אחד מכל הלב שיכנס אל הלב ויחמם אותו וימיס את כל המחיצות אם הן קיימות.

דרך עדשות הראיה של היהדות, לכל מעשה קטן יש משמעות גדולה. צריך להקדיש מחשבה כיצד החופש יכול לבנות "קומה נוספת" באישיות האדם ולאפשר לו לגדול דווקא דרך המעשים הקטנים ההדדיים בין הורים לילדים. בפעולות "פשוטות" כמו הקשבה והתייחסות נכונה, חיוך ומילה טובה, כתובה או הנאמרת בסיטואציה המתאימה יכולים להיות מאוד משמעותיים ולחזק ולחסן את הנפש בפני התמודדויות פנימיות וחברתיות שלעיתים סמויות ונעלמות מהעין.

ואם כבר בחוסן עסקינן, למדנו שכשיש ארוע משברי דרך הפעולה חייבת להיות פשוטה. אצלנו בחירום אנו נוהגים לומר את המשפט: "אם זה לא פשוט, זה פשוט לא יהיה...". והפעולה הראשונה המומלצת לכל מי שמלווה ארוע משברי – 'פשוט תהיה שם'. – נוכחות. לנוכחות יש כח חזק ליצור קשר ולא רק במצבי משבר. בהתאם לכך, אם נראה לך ש'עובר' על הבן או הבת שלך משהו - הם שקטים מדי, מחוץ לבית יותר מהרגיל, מנותקים מדי, עצובים מדי... פשוט היו נוכחים ברגישות ונחישות. התעניינו בשלומם ובאיך מעבירים את זמן החופשה... השאירו פתח לשיחה פתוחה.

ולסיום, עוד מהרהרת בדברי חברתי בפתיחה, חושבת לעצמי מי מסייע לנו? מי נותן לנו המבוגרים  את הכוח להאמין שבע"ה לחופשה הזו יהיה סוף טוב? אז אני מזמינה את כולנו להתבונן סביבנו ולראות כי כולנו- הילדים המורים והורים נמצאים על אותה הסירה המפליגה גם בחופשה.
שיתוף בתחושה ובעצם, בכל בעיה, הינו הכח המניע את הסירה בחופשה. לכן, אני פונה לכל מי שקורא אלו השורות, להרגיש נוח ובטוח להתקשר לשותף לסירה – להתעניין בשלומו ולשאול שאלה, ולהיוועץ ולשתף ולשאוף ביחד ליצר סביבה בטוחה ונינוחה לחופשה מהנה.

 

אסיים בקטע שכתבתי לאחר כתיבת המאמר, בעוד המחשבות במוחי מתרוצצות וממאנות לאפשר מנוחה לעניים הנעצמות:

'אמא, משעמם לי', רוטנת לה הילדה.

'אמא!!!... ' עולה לה העוצמה.

'משעמם לי!!!' – ניצבת העובדה.

והנה עולה לה החרדה

ואנחנו רק התחלנו את החופשה.

 

טוב, לטיול יוצאים, בקניונים מסתובבים.

מפארק לפארק משתעשעים ומחפשים עוד שעשועים.

ואנו ההורים? הילדים? אנא אנו הולכים?

 

וכעת מבוכה,

הילד\ה בשתיקה עצורה.

מנסה גלידה או סרט ואולי מסעדה?

אך השקט מתוח מדיי אפילו צועק,

ומניין תגיע הישועה?

 

מכירים את התחושה? חוששים מהחופשה?

בואו ננסה יחד בשילוב ידיים,

 עם ילדינו לעבור את המסוכה.

בשיחה, בחיוך ובמאור פנים,

בהארה בלי הרבה מילים.

פשוט, במעשים פשוטים,

אפשר לשבר אלף מחסומים- פנימיים וחיצוניים.

 

ואם גם כך או כך ולא הצליח,

ראו במורה בבית ספר כתובת לשיח.

במסרון או בשיחת טלפון,

וכבר כולנו בדרך לפיתרון.

 

לחייך, לחשוב פשוט,

לדבר בפשטות,

לפשט את האתגרים, כך נרגיש כולנו יותר שותפים.

 

אינני יודעת אל מי מילים אלו מופנות –

אל המורה? ההורה?

הילד או הילדה

 אל הנער או הנערה?

לא משנה העיקר שניקח מזה

 שיש תמיד לפחות משהו אחד שאפשר אותו לשתף

באתגרי החופשה.

 

ברכה והצלחה לכולנו בחופשה הגדולה.

הכל  אני יכול בחופש הגדול

"הכל אני יכול בחופש הגדול,

לצמוח ולגדול בחופש הגדול". (נעמי שמר).

נעמי שמר ז"ל מבטאת במילים אלו את הצדדים החיוביים שיכולים לצמוח

ולגדול מן החופש הגדול.

יש כוחות יצירה שרק החופשה יכולה להצמיח. החופש הגדול הוא הזדמנות

לתת לילדים להתפתח ולבחור במה הם רוצים להתמקד, מה הם רוצים ללמוד ומה הדברים שהם רוצים לעשות על פי נטיית לִבם.

 כדי שהרצון יתממש  נדרש מאיתנו לאפשר ולהציע הזדמנויות רבות ללימוד ולעשיה.

בהכנה נכונה של כולנו מחנכים והורים בידנו להפוך את החופש הגדול לתקופה משמעותית. בחופש מתעצמת השפעת הבית והמשפחה, בשל הזמן הרב בו המשפחה מבלה יחד. החוויות המשפחתיות מגבירות את תחושת הקרבה והשייכות ומחזקות את הקשרים המשפחתיים. החופש הגדול מהווה הזדמנות לפיתוח אישיות עצמאית, גילוי וחיזוק של עדיפויות אישיות, וחיזוק המסגרת המשפחתית.

אנו בחמ"ד מזמינים אתכם הורים וילדים להשתתף בתוכניות "חמ"ד של חופש" המגוונות.

לימוד 'הורים וילדים- משניות לקיץ - "רצים למשנה" לימודי יומי "מחוברים לחיים" ועוד..

בואו נחפש איתם ביחד/ אברהם

והמילים הפשוטות כל כך נפלאות ונוגעות: 'אני רוצה לדעת שאתה אוהב אותי, ככה סתם'. האהבה הזו שאני מבקש להרגיש בתוכי, היא זו ש'תהפוך חולשה לעוצמה גדולה'. זהו אותו מבט של הצדיק, האבא, המורה, שהאמון ואהבה שלהם מאירים את הטוב ומעצימים את האור הגדול המצוי בכל אחד מאתנו. כאשר אני מגלה את האוצר שלי בתוכי זה בעצם גילוי הנקודה האלוקית שבי ' למצוא אותך שם איתי'. התפילה והרצון לגילוי הם אינסופיים, זוהי התפילה עצמה- לתת לנשמה להתגלות ולמיתרי הנפש להתנגן... (מנהיגי חינוך 1)

ננצל ימים חשובים אלה לחיפוש משותף של שירי ליבם. 

שומרים גם בחופשה (לעל יסודי)

היחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול ובטבק

הורים יקרים,

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב... ואת הרע...ובחרת בחיים למען תחיה" (דברים, ל', ט"ו-י"ט).

חופשת הקיץ מזמנת לבני הנוער זמן איכות של בילוי, מילוי מצברים, הנאה ומצבים בהם עליהם להפעיל שיקול דעת מושכל ובחירה של התנהגות.

עלינו, המבוגרים, להנחות ולהדריך את בני הנוער להתנהלות מיטבית ובטוחה במרחבים השונים.

בימים שלפני החופשה צוותי החינוך מקדישים זמן לשיח על נושאים שונים הקשורים בהתנהלות מיטבית ובטוחה בחופשה והתמודדות עם מצבי סיכון. 

אנו ממליצים גם לכם, ההורים, להמשיך ולקיים שיחות על התנהלות ילדכם בחופשה, לחזק אותם ולסייע להם להפעיל אחריות ושיקול דעת ובחירה בהחלטות שהם עתידים לקבל.

להלן מספר נושאים שכדאי להדגיש בשיח:   

 • שימחו בחופשת ילדכם, העניקו לו/ה את ברכתכם לחופש שהוא/היא כה ראוי/ה לו.

 • בררו עם ילדכם מה הן תוכניותיו/ה ושאיפותיו/ה לקיץ הקרוב. אפשרו לו/לה לחלום ולהעז, זה הזמן שלו/ה.

 • שוחחו עימו/ה על קביעת עיתים לשמירה ולקיום מצוות.

 • חישבו עם ילדכם על תחומי אחריות ופעולה שאתם מצפים ממנו/ה לנקוט בקיץ ברמה  המשפחתית וברמה האישית (קשר עם סבים, סבתות, דודים, בני-דודים).   

 • עזרו לילדכם לזהות את ההבטחות וההנאות שהוא/היא יכול/ה להפיק מהחופשה.

 • עזרו לילדכם לזהות את מצבי הסיכון והלחצים עמם הוא עשוי/ה להתמודד בחופשה. 

 • מומלץ  למקד את השיחה אודות מצבי סיכון, בכוחותיו/ה ובשיקול דעתו/ה של הנער/ה, במיומנויות שיעזרו לו/לה להימנע ממצבי סיכון.

 • הציגו עמדה אישית ברורה, בדבר איסור שתיית אלכוהול, לא מתוך הטפה או הפחדה אלא מתוך דאגה ואכפתיות.

 • להווי ידוע כי במהלך החופשה עלולה להיות עלייה במעורבות בני נוער באירועי אלימות  וונדליזם. אחד הגורמים לכך הוא צריכת אלכוהול. מדובר במצבים בהם בני הנוער מאבדים שליטה ופועלים לעיתים בניגוד לערכים הבסיסיים שלהם. שוחחו עם ילדכם על הרגלי הבילוי שלו/ה בכלל ועל הבחירה בשתיית אלכוהול בפרט. הציגו עמדה ברורה ומושכלת כלפי שתיית אלכוהול. 

 • לקראת היציאה למחנות הקיץ. דייקו עימו/ה את המשמעות החברתית-ערכית של היציאה למחנה הקיץ  ומה אתם, כהורים מצפים ממנו/ה בהתנהלותו/ה במהלך השהייה במחנה.

הורים יקרים,

היו ערניים לשינויים בהתנהגות הילד אשר עשויים להעיד על מצוקה - חוסר שקט,  תוקפנות, הסתגרות, חוסר רצון לשתף פעולה. במידת הצורך, פנו לעזרת הקהילה מחלקת החינוך, רופא הילדים, לשכת הרווחה, השירות הפסיכולוגי חינוכי, עומדים לרשותכם.

לצד האמון שלכם בילדכם ובבחירותיו, מומלץ לשאול אותו ולהתעניין, שוב ושוב,  "לאן את/ה הולך/ת, עם מי, כמה זמן תהיה שם, מה תעשו שם?" וכדומה. לקראת היציאה לבילוי, מומלץ להחליט עם הילד/ה על שעת חזרה מותאמת לגילו/ה. (תמיד אפשר לתאם עם הורי נערים/ות אחרים מדיניות אחידה, על מנת שהילד/ה שלכם לא ירגיש/תרגיש שהוא/היא היחיד/ה בחבר'ה שמוגבל/ת - תופתעו לגלות כמה ההורים האחרים שותפים לדעה שלכם). עם שובו/ה הביתה מבילוי, מומלץ לקיים שיח עימו/ה ולראות מה מצבו/ה.

שמרו על ערוץ תקשורת פתוח עם ילדכם, לצד מסרים של אהבה ואכפתיות, היו גאים בו/ה והמשיכו לחזק ולעודד אותו/ה. 

נוכחות הורית והשגחה תוך מעורבות וקיום שיח ודיאלוג עם הילדים, הם האמצעים הבולטים לחופשה בטוחה ולמניעת התנהגויות סיכון.

 זכרו, אתם לא לבד!

 לרשותכם גורמי סיוע בנוסף לצוות החינוכי:

 • ער"ן-  טלפון 24 שעות ביממה 1201,  http://www.eran.org.il

 • אל – סם-  1-700-50-50-55  http://www.alsam.org.il/

 • 105 – המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.

 • הרשות הלאומית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול-הקו החם למידע וייעוץ 1-700-500-508 בין השעות 08.00-16.00 לאחר מכן, ניתן להשאיר הודעות בתא הקולי.

בברכה,

היחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק

תוכנית במ"ה- בית מדרש הורים

 הורים שותפים לדרך

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now