סמל.jpg
הורד.png

משרד החינוך

מגמות עתיד

פוליטיות

People Walking

מגמות פוליטיות מעצבות את מבני הכוח וההשפעה, כמו גם את התודעה, ולכן מייצרות אתגרים לחינוך בישראל. מגמה משמעותית המעצבת מבני כוח, השפעה ותודעה היא הגלובליזציה הבאה לידי ביטוי, בין השאר, בהתפתחות מוסדות, חוקים ומדדים גלובליים, המשפיעים על התנהלות המדינות ומייצרים תודעה של אזרחות גלובלית לצד האזרחות המדינתית.

אתגרי החמ"ד

קידום תלמידים על פי תכנית למידה אישית  להצלחה מיטבית

מקיף חמ"ד לאומנויות "ריגלר"- נתניה

התחדשות פדגוגית- למידה ברוח המח"ר

אולפנת אמי"ת באר שבע

"לכל תלמיד ניגון משלו"

בית החינוך חמ"ד "אהל שילה בנים"