סמל.jpg
הורד.png

משרד החינוך

מגמות עתיד

סביבתיות

People Walking

בעשורים האחרונים גוברת המודעות העולמית לתהליכים הסביבתיים המייצרים אתגרים והשלכות בקנה מידה גלובלי ומשפיעים על כל היבטי החיים הנוגעים לחיי בני האדם ובעלי החיים על פני הגלובוס. מודעות זו מגבירה את ההבנה כי הפעילות האנושית משפיעה על תהליכים סביבתיים אלה ומחייבת הטמעת מדיניות של קיימות, שתאזן בין צמיחה כלכלית לבין מניעת השלכות הרות אסון על הסביבה הגלובלית

קידום תלמידים על פי תכנית למידה אישית  להצלחה מיטבית

מקיף חמ"ד לאומנויות "ריגלר"- נתניה

התחדשות פדגוגית- למידה ברוח המח"ר

אולפנת אמי"ת באר שבע

"לכל תלמיד ניגון משלו"

בית החינוך חמ"ד "אהל שילה בנים"