סמל.jpg
הורד.png

משרד החינוך

מגמות עתיד

כלכליות

People Walking

הכלכלה העולמית משתנה מכלכלת משאבים מקומית לכלכלת ידע גלובלית, המושתתת על רשת מורכבת ושבירה של תלויות כלכלית בין מדינות בהיבטים של ייצור, מסחר, צריכה והון. כלכלת הידע המבוססת על הון רוחני, מאפשרת השגת עושר ועוצמה באמצעות שליטה מתוחכמת ברעיונות ובמידע. היא גלובלית ודינמית, מוטת טכנולוגיה ומבוססת על קישוריות-על.

קידום תלמידים על פי תכנית למידה אישית  להצלחה מיטבית

מקיף חמ"ד לאומנויות "ריגלר"- נתניה

התחדשות פדגוגית- למידה ברוח המח"ר

אולפנת אמי"ת באר שבע

"לכל תלמיד ניגון משלו"

בית החינוך חמ"ד "אהל שילה בנים"