סמל.jpg
הורד.png

משרד החינוך

מיומנויות

DSC01877.JPG

דמות הבוגר 2030 – מיומנויות

המשגה והגדרה 

על בסיס מסמך מיומנויות דמות הבוגר 

מבוא:  מטרת החינוך הממלכתי דתי לעצב את דמותם הרוחנית וזהותם הציונית דתית של הבוגרים והבוגרות. על בסיס השקפה זו,  התייחסנו למסמך דמות הבוגר 2030 אותו מוביל משרד החינוך כחלק ממהלך מדיניות נרחב. 

להתייחס לתהליך העבודה.

מטרת מהלך זה בחמ"ד היא לעצב את דמותם הרוחנית ואת זהותם הציונית דתית של הבוגרים והבוגרות ולהבטיח את מוכנותם לעולם משתנה. מהלך זה הינו תוצר עבודת מחקר מקיפה, אשר מבססת תפיסה חינוכית יישומית כחלק  מאתגר ההכנה של התלמיד לעולם המשתנה של המחר.

האתגרים המערכתי והחינוכי הם: ש

  1. להבין מה נדרש לפתח בקרב התלמידים, על מנת שהם יוכלו למצות את הפוטנציאל האישי הרוחני והמקצועי שלהם, היונק מעולם אמוני והלכתי ומאפשר להם לפעול ולהשפיע  ( agency), בתחומי החיים השונים, על חייהם ועל חיי החברה.

  2. להבין מה נדרש מהמערכת החינוכית כך שזו תוכל להוביל להישגים מיטביים ולשוויון הזדמנויות לכלל התלמידים, על מנת שהם יוכלו להשיג את יעדיהם.   

מהלך זה  מתכתב עם מסמך הקונספט של ה- OECD, Education 2030, un,אשר מציע חזון חינוכי יישומי לאתגר המוכנות לעולם משתנה של התלמידים היום, אשר הם הבוגרים של מחר. בהלימה לחזון ה- OECD ועל מנת להגשים מהלך זה הלכה למעשה, הגדיר המשרד את דמות הבוגר 2030 כמורכבת מסט המיומנויות, הידע והערכים הנדרשים לפרט על מנת לשגשג ולהגשים את ייעודו כבוגר. 

 

מסמך זה מוקדש כולו למרכיב "המיומנויות" ומטרתו היא להגדיר ולהמשיג את 13 המיומנויות אשר נבחרו על ידי אנשי המקצוע כמיומנויות המרכזיות והחשובות ביותר למוכנות ולהצלחה של הבוגרים בעולם המשתנה. 

הגדרה והמשגה של המיומנויות מהווה צעד ראשון בבניית שפה משותפת בין כלל אנשי החינוך. שפה משותפת ומוסכמת תאפשר להבנות תהליכי למידה והוראה בהתאם לשלבי ההתפתחות לפי גיל, תהליכי למידה והכשרה לצוותים חינוכיים ותומכים, ובהתאמה גם תהליכי מדידה והערכה.