top of page
סמל.jpg
הורד.png

משרד החינוך

שיתופיות

DSC01877.JPG

עקרון השיתופיות: 

שיתופיות היא תהליך שבו שתי ישויות או יותר פועלות יחדיו כדי לממש או להשיג יעד משותף  הערך המוסף של השיתופיות טמון בהצלחה. ביכולתה להעצים את השותפים ולאפשר להם להשיג יחדיו מטרות שלא יכלו להשיג כל אחד לבדו. שיתופיות היא כלי רב עוצמה להשגת הישגים גבוהים יותר ופרודוקטיביות מוגברת, שכן יעילות קולקטיבית יכולה להגביר משמעותית את רמת השאיפות, המוטיבציה, המורל והחוסן לאתגרים של קבוצה.

     

   

 

 

 

 

 יוזמות בבתי חינוך חמ"ד המקדמות את עקרון השיתופיות

(מתוך "בית חמ"ד פתוח ע"ח, ע"ט)

קידום תלמידים על פי תכנית למידה אישית  להצלחה מיטבית

מקיף חמ"ד לאומנויות "ריגלר"- נתניה

התחדשות פדגוגית- למידה ברוח המח"ר

אולפנת אמי"ת באר שבע

"לכל תלמיד ניגון משלו"

בית החינוך חמ"ד "אהל שילה בנים"

bottom of page