• Facebook
  • Twitter
  • Instagram

עבר והווה

60 דקות

להצהרה

בכחם להשפיע!!!

תמונת מצב

קבוצת נערים יוצאת למסע חיזוק באנגליה (בריטניה)

במהלך המסע מתפרצת מגפת הקורונה והשמיים נסגרים.

בקשות רבות מגיעות אל פתחו של השגריר האנגלי

לקבל הרשאות לטיסות חירום לישראל.

לחץ חזק מופעל במיוחד על השגריר לאשר את טיסת קבוצת הנערים.

ולשם חיזוק הוא מקבל את המייל הבא

ההצהרה על האישורים מסתיימת בעוד 60 דקות

בכחם להשפיע!!!!

שלחו לשגריר את מספר האישור ...

קדימה!!!!

אה.... אין לכם את קוד האישור????

חברי השגרירות ניסו לחבל בקוד ופזרו את המספרים במקומות שונים...

אספו אותם בזריזות...

הזינו את הקוד...

ותזכו בזכות עצומה...

 

60 דקות...

זוכרים??!!!!

למסע ההצלה לחצו כאן

מייל.png