בעזרת ה יתברך

הרב יצחק נסים זצ"ל

הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי לישראל 

בין השנים תשט"ו- תשל"ג

דמותו של הרב לאור מטרות חזון החמ"ד מתוך  האתר: "הרבנות הראשית לישראל"

בעודו צעיר לימים התפרסם כאחד המעיינים והלמדנים המופלגים.

הרב היה פוסק מעמיק שמשנתו קב ונקי. בעל כושר התמצאות ופקחות מעשית.

בשנת תרפ"ה (1925) עלה לירושלים משאת נפשו, וכאן הפך את ביתו בית-ועד לחכמים. בהיותו ידוע כבעל היקף ראייה רחב ובקי בהוויות עולם, נהרו אליו ממקומות שונים להתייעצות בענייני הלכה והנהגת הציבור. ספרייתו התורנית היא מן היחידות במינן.... 

בתקופת כהונתו היתה המדינה בראשית דרכה. מאבקי הרבנות בנושאים שונים אז היו משמעותיים לאותם זמנים ולעתיד לבוא. היו אלה ימים סוערים בתולדות המדינה ובתולדות הרבנות הראשית בפרט. כאמור, לא חשש הרב נסים להשמיע את דעתו בכל עניין שנראה לו שעל הסמכות הרוחנית לומר את דברה, גם אם אלה לא היו לרוחו של השלטון אשר לא אחת תקף את צעדיו והחלטותיו. אופיו האמיץ וסלידתו מן החנופה סייעו לו להנהיג את הרבנות בתקופה של זעזועים קשים.

הרב שאף מאוד להידברות ויצירת יחסי רעות בין כל חלקי העם, גם אלה שנתרחקו מקיום מצוות התורה. סיוריו בקיבוצים ובערים ואף אל יהודי התפוצות, גישתו, שיחותיו ויכולתו המופלאה להסביר השקפותיה של היהדות, משכו את לבם של הרחוקים, הגבירו את ההבנה ההדדית וקירבו לבבות.

בתוקף רב נלחם לביטול מחיצות עדתיות ואחרות; ביתו שימש מקום מפגש לכל החוגים, אנשי ציבור ומפלגה, מלומדים ואנשי כלכלה, דיפלומטים וראשי קהילות מן הגולה. הופעותיו הפומביות לא היו דווקא במקומות של שומרי תורה ומצוות. דבריו נאמרו בלשון קצרה וברורה, רעיונותיו הובעו בבהירות, שגם אדם מודרני יכול היה להבינם ולהתרשם מהם. כך הוא בנה גשרים בין אנשי דת ומדע, וביניהם לבין אנשי ציבור וחברה ונוצרה הידברות מועילה ופורייה.

הרב נסים זצ"ל, טרם מלחמת ששת הימים לא חדל מלהתריע על כך שאין רגל יהודי בירושלים העתיקה, ואין גישה לכותל המערבי ולמקומות הקדושים. זיכהו ה' וראה בירושלים שחוברה לה יחדיו. לאחר מלחמת ששת הימים עשה מעשה גדול בהעבירו את בית-הדין הגדול, שהיה נשיאו, לבניין שלנוכח הכותל הדרומי הסמוך ללשכת הגזית, שהיה מקום מושב הסנהדרין.

על הניסים.png

הרב יצחק נסים-מעשה האפיפיור

הרב יצחק נסים- מן ההר אל העם

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now