Candles

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

חמד ללא רקע.png

בע"ה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה מציין עבורנו יום של עצירה, חשיבה, הזדהות, הערכה, חיבור, העצמה, חיזוק הקשר הרב דורי ועוד.

אנו, כהורים וצוותי הוראה, ניתן מבט אל הניצולים ובני משפחותיהם, אל המחשבות האישיות שלנו ואל האופן בו יחוו ילדינו/ תלמידנו את יום השואה, משמעותו והשלכתו אל מציאותינו.

אין ספק, כי התיווך, ההנגשה והתאמת החומרים אל גילאי הילדים, אופיים והתמודדותם הם חלק מהותי וחשוב יותר מכל שנה אחרת.

זוכרים ומזכירים...

"מאירים את הזיכרון"

ערב יום הזיכרון

ערב יום השואה: "ממשיכים להאיר את הזיכרון"

Candles
Candles
Candles
זיכרון משפחתי.png

צופים ונזכרים...

סרטונים

חשוב להתאים את הסרטון לרמת התלמיד

Candles